Allmänt VR doktorn – ur patientens perspektiv

Hur ser ditt optimala läkarbesök ut?

Att gå till doktorn är inte så enkelt alla gånger. Man kanske pratar om jobbiga saker, man kanske får berätta sin historia för många olika människor och ofta vill man ju faktiskt inte vara där alls.

Med VR-doktorn kan du förbereda ditt nästa läkarbesök genom att i lugn och ro fundera över hur du vill bli bemött, vilka frågor du vill ha svar på och annat som är viktigt för dig. På det viset ökar chanserna att du får en bättre upplevelse nästa gång du träffar din doktor i verkliga livet.

Förbered ditt läkarbesök genom att titta på filmen som går att se med VR-headset eller som 360-film i datorn och mobilen.

Vad händer inne i kroppen när man har en reumatisk sjukdom?

Med filmen ”Resan i kroppen” får du en djupare förståelse för vad som händer i kroppen när du har en reumatisk sjukdom. Du får också veta hur läkemedel påverkar din sjukdom. Titta på filmen som går att se med VR-headset eller som 360-film i dator eller mobil.

Det är vi som är VR-doktorn

VR-doktorn är ett samarbete mellan Stolta Magar, Ung med Psoriasis, Unga Reumatiker, AbbVie och Cambio. VR-doktorn tar sin utgångspunkt i hur patienter vill bli bemötta i sitt läkarbesök, patientlagen och visar vilka delar som ska ingå i ett optimalt vårdbesök för ökad delaktighet över tid. Ambitionen är att hjälpa dig att förbereda ditt nästa läkarbesök, så att det blir så bra som möjligt.
Läs mer på www.vrdoktorn.se, titta på filmerna och fundera på hur du vill bli bemött, frågor du funderar över och annat som är viktigt för att ditt läkarbesök ska bli som du vill. Lycka till!