Allmänt Tips inför läkarbesök

Det är alltid bra att komma väl förberedd till ett läkarbesök. Om du är engagerad och delaktig i din vård och rehabilitering så ökar du chansen att lyckas. Vi har samlat de viktigaste sakerna att tänka på innan, under och efter läkarbesöket.

Inför läkarbesöket

 • Fundera på vad vill du uppnå med besöket och vilka frågor vill du ha svar på
 • Be en närstående gå med dig på läkarbesöket om du vill.

Under läkarbesöket

 • Berätta om dina besvär, fysiska symtom och hur de påverkar dig i olika situationer.
 • Våga fråga om du funderar över något, fråga tills du får svar som du förstår.
 • När ni diskuterar behandlingen, be att ni ska sätta upp mål med behandlingen och upprätta en behandlingsplan.
 • Avsluta besöket med att fråga om nästa steg.
 • Be gärna om skriftlig information som stöd för minnet.

Efter besöket

 • Tänk igenom vad som sas på läkarbesöket och ta en titt på den skriftliga informationen.
 • Om det var något du glömde fråga eller något du inte förstod, kontakta läkaren eller sjuksköterskan och ställ de frågor du har.
 • Påbörja eventuellt ändrade rutiner eller nya behandlingar.
 • Skriv gärna ner hur du mår och hur symtomen förändras under perioden mellan läkarbesöken.
 • Har du svårt att komma ihåg att ta din medicin? Använd din mobiltelefons påminnelsefunktion. Diskutera frågan med din vårdgivare.